top of page

Verzending

Atelier Laure.Alice streeft ernaar elk pakket te verzenden binnen de 3 werkdagen. In drukke periodes kan dit oplopen tot 5 werkdagen. Contacteer me gerust als u geen bevestiging van verzending heeft ontvangen binnen die periode.

 

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België, Nederland, Luxemburg en Frankrijk.

 

De levering gebeurt door Bpost aan het adres van de klant, tenzij anders overeengekomen.

 

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de klant onverwijld worden gemeld aan Atelier Laure.Alice. 

 

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Atelier Laure.Alice was geboden.

 

Retourneren & ruilen

De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de verkoopovereenkomst te herroepen.

 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Indien er meerdere pakketten worden geleverd dan geldt de datum van het laatst geleverde goed.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) Atelier Laure.Alice op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Deze verklaring wordt verstuurd naar: 

Atelier Laure.Alice

Nieuwkolegemlaan 27

9030 Mariakerke

Of per e-mail: info@atelierlaurealice.com

 

Om de herroepingstermijn na te leven moet de klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

De klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Atelier Laure.Alice heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Atelier Laure.Alice op het adres: Nieuwkolegemlaan 27, 9030 Mariakerke.  De klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

 

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de klant.

 

De klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking met alle erbij geleverde accessoires. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Atelier Laure.Alice zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

 

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de klant zal dit ten laste van de klant in rekening worden gebracht.

 

Indien de klant de overeenkomst herroept, zal Atelier Laure.Alice alle tot op dat moment van de klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Atelier Laure.Alice op de hoogte is gesteld van de beslissing van de klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Atelier Laure.Alice wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt. 

 

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de klant voor een andere wijze van levering dan de door Atelier Laure.Alice geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

 

Atelier Laure.Alice betaalt de klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen bij de klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor de levering van volgens specificaties van de klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn zoals maatwerk.

bottom of page